EUR

Hạn CFD

right-rect

Kiểm tra khi nào là ngày hết hạn CFD mà bạn yêu thích

Lịch hết hạn CFD

Hợp đồng Chênh lệch Tương lai (CFDs) có thể vẫn hoạt động trong các khoảng thời gian khác nhau – chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng quý. eXcentral không gia hạn hợp đồng, có nghĩa là bất kỳ vị thế giao dịch nào đang mở vào ngày hết hạn sẽ tự động bị đóng.

Nếu bạn muốn tránh điều này, hãy đảm bảo bạn đóng tất cả các vị thế đang mở trước khi chúng hết hạn trên sàn giao dịch của chúng tôi.

Công cụ

USOIL.f
NGAS.f
SUGAR.f
UKBRNT.f

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm