EUR

Giấy phép

Quy định

right-rect

Giao dịch với Nhà môi giới được quản lý

Các cơ quan quản lý đang giám sát hoạt động của các nhà môi giới, để đảm bảo rằng các nhà giao dịch như bạn không bị lừa đảo hoặc bị ai làm điều gì đó sai trái theo bất kỳ cách nào. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra trang này kịp thời, để được cập nhật các quyền và nghĩa vụ mới nhất của bạn với tư cách là Nhà giao dịch eXcentral.

Giấy phép & Đăng ký của chúng tôi

eXcentral, được điều hành bởi Om Bridge (PTY) Ltd, được quản lý bởi FSCA của Nam Phi theo Giấy phép số 48296 (Số đăng ký 2016/479525/07).

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. TÔI ĐÃ HIỂU

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền cao do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm