Các sản phẩm của chúng tôi

Bắt đầu sử dụng danh sách sản phẩm của Trading Central

Phân tích

Bước vào thế giới giao dịch bằng cách tận dụng bí quyết thị trường và các thuật toán tự động

Chỉ báo thế hệ Alpha TC

Tham gia cùng các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bằng cách sử dụng ba chỉ báo cải tiến và những biểu đồ MetaTrader MT4.

Lịch kinh tế

Sử dụng dữ liệu kinh tế vĩ mô theo thời gian thực, để duy trì kết nối với thị trường và ra quyết định đầu tư